Ayasofyanın Çığlıkları

13

Ey Habibullahın sevgisine mazhar olan muhib mabed. Ey Resulullahın müjdesine mazhar olan muştulu mabed. Ey Zat-ı pak-i risaletin gayesine mazhar olan mahzun mabed. Ne oldu sana? Asırlardır bir milletin iman ve İslam bayraktarlığının ilanı olan ezanların neden sustu? Medeniyetler beşiği olan bu toprakların en aziz misafiri, semavi övgülere mazhar olmuş bir kavim adına tevhidin ilanı olan ezanların neden duyulmuyor? O kutlu ...

Ahir Zaman Fitnesi

images

Fitne-i ahirzamanla beraber şiddetlendi küfrün taarruzu. Kal’a-i İslamiyet’in etrafındaki surların yıkılışı kolaylaştırdı dahili ve harici bid’alaların amansız istilasını. Hak ve son din İslamiyet aleyhine asırlardır birikmiş olan gayz ve kin boca oldu birden bire hiç umulmayan haliyle. Hayat-ı içtimaiyeye temas eden hiç kimse kurtaramadı elini, bedenini ve libasını o zakkum çekirdekleri olan günah ateşlerinden. Kapatılınca medreseler talip edilemedi hükm-ü ...

Varisler Miraslarına Sahip Çıksın

images (3)

Risaleler kendi malım değil, Kur’an’ın malı olarak, Kur’an’ın reşehât-ı meziyâtına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum.[1] Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’an-ı Kerîmin hakaikinden telemmu’ etmiş şualardır.[2] Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.[3] En son söylenecek lafı en önce söylüyorum! Risale-i Nur hizmeti ve Nurlar tehlikeli ...

Hasbihal…

hands

Vakit gecenin ortası... Bir kavle göre ömrümün de tam ortası. Mevsimlerden kış, devirlerden ahirin ahiri. Geceden sonraki sabah kadar, kıştan sonraki bahar da kat'i. Meçhul dakikalardan ibaret ömrümün nihayetinde haşr-i nehari de kat'i. Marifet güneşim gaflet zulmetiyle kaplanmış, gençlik yazım ihtiyarlık kışına doğru koşuyor. Zaman akıp giderken bad-i heva, ben hâlâ hazır değilim ukbaya... Biliyorum desem de sekeratı ve öteleri, cehl-i mürekkepten ...

Üstad’la Görüştüm

“Zaten mesleğimizde zaman, mekan sohbetimize mani olamaz. Şarkta, garpta, hatta ahirette, berzahta olsa da beraberiz.” Geçenlerde Risale-i Nur ülkesinde Hizmet Rehberi şehrini ziyaret ettim, çok düzenli ve heyecan verici bir şehir. Ülkenin bütün kentlerinden toplanmış cevherlerle imar edilmiş bir yer. Kıymetli mücevherlerle inşa edilen bu şehir caddesiyle, sokağıyla, binalarıyla, yön levhalarıyla aynı zamanda kanunname gibi. Mimar Zübeyir Gündüzalp çok ...

Ölüme “an” kala

Dünya ve dünyalıkları terk etmek, dünya ve dünyaya ait olanlardan tecerrüt etmek, hatta terk-i dünyadan da öte terk-i ukba etmek; belki daha da ötelere “terki” terk etmek, edebilmek. “Hizmet-i Kur’aniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli ta ihlasla, ciddiyetle hizmet-i Kur’aniyede bulunsun” düsturunu yaşamak yaşayabilmek, en azından kavlen, niyeten o duada bulunabilmek. “Evet, ihlâsı ...