Aylık arşiv: Kasım 2010

Yaşanan namaz

Dokuzuncu sözün Birinci Nüktesine baktığımızda kısa bir cümle olmasına rağmen çok yoğun manalarla karşılaşıyoruz. “Namazın manası cenab-ı hakkı tespih, tazim ve şükürdür” insan ve kâinatın yaratılış gayesini, bilinmeklik iradesini, insanın halife-i arz oluşunu, din günü gibi birçok hakikat ve kavramları … Okumaya devam et

Meşveret-i Şer’i

Meşveretle ilgili Risale-i Nur’dan konuyla alakalı bazı noktalar: — Evvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır. (On Dördüncü Şuâ, 458) — Biz hem burada, hem Eskişehir’de tecrübe ile katî anladık ki, biz, vahdet-i mesele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle … Okumaya devam et

Şaban Döğen

ŞABAN DÖĞEN Tebessüm sadakadır Hadis-i Şerifini lisan-ı haliyle yaşayan ve yaşatan ağabeylerimizdendi… Risale-i Nur’un ilan ve neşrini hayatının en mühim vazifesi bilip ömür dakikalarının tamamını hizmete vakfeden ve “Bizler öyle bir davaya hayatımızı vakfetmişiz ki cennetler kadar güzel güneşler kadar … Okumaya devam et

Şear-i İslamiye

ŞEAİR-İ İSLAMİYE Şeair Nedir? Nasıl “hukuk-u şahsiye” ve bir nevi hukukullah sayılan “hukuk-u umumiye” namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de, mesâil-i şer’iyede bir kısım mesâil, eşhâsa taallûk eder; bir kısım umuma, umumiyet itibarıyla taallûk eder ki, onlara “şeâir-i İslâmiye” … Okumaya devam et

Peygamberimize Mektup

PEYGAMBER (S.A.V.)’ E MEKTUP BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Ey Allah’ın Resulü! Öncelikle, sana bu mektubu yazarken heyecanıma mağlup olmaktan korkuyorum.Nasıl olur da; bir insan Allah’ın en sevdiği insanla mektuplaşırken heyecanlanmaz! Çünkü, sen bizler için çok önemlisin. Bunun en büyük sebebi de“O,olmasaydı bu kainatı, … Okumaya devam et

İntihar Etmek ?

YİRMİ İKİNCİ SÖZ Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir: Biri, icmâlî, âmiyânedir ki, “Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki … Okumaya devam et