Aylık arşiv: Şubat 2011

YÖN LEVHALARI 2 (Uhuvvet, tesanüd, ihtilaf ve fitneler)

Her Risale-i Nur talebesi nurlardaki esasları hayatında yaşamak ve ona göre şekillenmek ister. Zira nurlar Kur’anın manevi mucizesi ve esasat-ı sünnet-i seniyye üzerine bir caddeyi temsil etmekte… Herkes nurların hakikatler şehrinde gezinirken elinden geldiği kadar mezkûr esaslar istikametinde yol almaya … Okumaya devam et