Aylık arşiv: Mayıs 2014

Ayasofyanın Çığlıkları

Ey Habibullahın sevgisine mazhar olan muhib mabed. Ey Resulullahın müjdesine mazhar olan muştulu mabed. Ey Zat-ı pak-i risaletin gayesine mazhar olan mahzun mabed. Ne oldu sana? Asırlardır bir milletin iman ve İslam bayraktarlığının ilanı olan ezanların neden sustu? Medeniyetler beşiği … Okumaya devam et

Ahir Zaman Fitnesi

Fitne-i ahirzamanla beraber şiddetlendi küfrün taarruzu. Kal’a-i İslamiyet’in etrafındaki surların yıkılışı kolaylaştırdı dahili ve harici bid’alaların amansız istilasını. Hak ve son din İslamiyet aleyhine asırlardır birikmiş olan gayz ve kin boca oldu birden bire hiç umulmayan haliyle. Hayat-ı içtimaiyeye temas … Okumaya devam et

Varisler Miraslarına Sahip Çıksın

Risaleler kendi malım değil, Kur’an’ın malı olarak, Kur’an’ın reşehât-ı meziyâtına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum.[1] Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’an-ı Kerîmin hakaikinden telemmu’ etmiş şualardır.[2] Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en … Okumaya devam et