Kategori arşivi: Nur’dan Reşhalar

Hamiyet Davası

Müslümanların çok ta yabancı olmadıkları bir kavram aslında İttihad-ı İslam yani Müslümanların birliği ve beraberliği. Bütün İslâmi hizmet teşekküllerinin gündeminde olan, olması gereken bir gaye. Nedense İttihad-ı İslam deyince hepimizin ilk aklına gelen sadece geniş dairedeki fütuhatlar oluyor. Siyasi, askeri … Okumaya devam et

Son Dersimiz

Aziz Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı boyunca bizzat tatbik ettiği ve talebelerine en son ders olarak hülasa ettiği bir hakikattir “Müsbet İman Hizmeti”. Emirdağ Lahikasının sonuna derç edilen en son ders çok önemli düsturların hülasası ve fihristi mesabesindedir. Bu düsturlardan … Okumaya devam et

Risale-i Nurlardan Başka Kitap Okunur mu?

Aslında bu konu çok uzun zamandan beri tartışıla gelmiş. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Kastamonu Lahikasında bu meseleye dair aşağıdaki ifalerle bir çerçeve çizmiştir; “Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime … Okumaya devam et

Zalim Kim?

Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Hûd 11/113. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Devlet-i Âl-i Osmani parçalanmış, İslam âlemi tesbih taneleri gibi dağılmış, harim-i İslama şenaetli eller uzanmış. Ufukları zulmet bulutları kaplamış. Yeis sâri bir illet gibi bütün kalpleri sarmış. … Okumaya devam et

Taşlar mı kıblemiz, kabe mi?

Muhabbet ve adavet nur ve zulmet gibi birbirine zıt.[2] Muhabbet varsa adavet, adavet varsa muhabbet olmuyor. Birisi diğerini fıtri olarak cerh ediyor, tebdil ve tahvil ediyor. Mümin kardeşimize karşı muhabbetle muamele etmek zorundayız. Müminin kalbine adavetin girmesine cevaz yok. Adavet … Okumaya devam et

binyüzonbir

Artık birlik vaktidir. Birlerin birbirlerine tutunma vakti. Sımsıkı ve bırakmamacasına hak üzere ittihat vaktidir. Dört ayrı bir ayrı ayrı olsa kıymeti dörttür bilirsin. Yan yana omuz omuza gelirse dört ayrı bir, birbirinden aldığı kuvvetle binyüzonbir oluverir. Kimin hangi basamakta durduğunun … Okumaya devam et